nov 032019
 

Welkom bij de Systemische Werkplaats Onderwijs op 27 november, die in het teken staat van Volwassenheid.

Terwijl we deze uitnodiging schrijven, is de staking van 6 november net afgeblazen, wat interessante bewegingen teweeg brengt. Leraren die zich ‘en masse’ uitspreken tegen het besluit van de bonden door hun lidmaatschap op te zeggen en elkaar opnieuw vinden binnen PO in actie. Bestuurders die een brief sturen naar hun medewerkers en hen alle ruimte te geven datgene te doen dat volgens hen nodig is, ook om te staken. Bestuurders die gezamenlijk een persconferentie organiseren op één van de scholen om raadsleden en pers te informeren over het lerarentekort. Of die gezamenlijk naar Den Haag afreizen om zitting te nemen op de publieke tribune om op deze manier ook binnen de politieke setting zichtbaar te zijn.

Het zijn in onze ogen allemaal voorbeelden van je plek innemen en ver-antwoord-elijkheid nemen om aandacht te vragen voor het lerarentekort en de urgentie voelbaar te maken van het feit dat de kwaliteit van onderwijs aan onze kinderen niet meer gewaarborgd kan worden. Daarom kiezen we dit keer als thema volwassenheid.
Volwassenheid raakt voor ons aan professionaliteit en leiderschap. Communiceren vanuit de volwassen positie (Transactionele Analyse). Bewustzijn van je eigen verdedigingsmechanismen, zodat je antwoord kunt geven op wat een situatie van je vraagt, in plaats van te reageren.

Deze avond werken we met vragen uit het veld. Komt er naar aanleiding van dit thema een vraag bij je op? Je kunt als deelnemer een vraag inbrengen die voortkomt uit je rol als professional of als ouder in het onderwijs. We onderzoeken ook in hoeverre de individuele vraag iets representeert wat er in het onderwijsveld speelt, zodat individueel leren collectief leren kan worden.

Ben je benieuwd naar wat systemisch kijken naar onderwijsvraagstukken oplevert? Of wil je (opnieuw) de kracht en rijkdom ervaren van systemisch kijken naar het onderwijs? Meld je dan hier aan, graag vóór 25 november in verband met de catering. Lees verder…