Het onderzoek

 

Waarom (nu) dit systemisch onderzoek?
Het onderwijs is enorm in beweging. Daarbij heeft iedereen een mening over het onderwijs, omdat iedereen in Nederland te maken heeft (gehad) met het onderwijs. Wij hebben het initiatief genomen om vanuit onze systemische waarnemingen zo oordeelloos mogelijk de onderstroom van het onderwijs in kaart te brengen. We willen laten zien ‘wat is’ en ‘wat er zich aandient’. Dit doen we om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs. Omwille van onze kinderen en jongeren en daarmee van de toekomst van onze samenleving.

Wat is systemisch onderzoek?
We kijken in dit onderzoek naar het onderwijs als zijnde een levend systeem. Daarbij maken we gebruik van de inzichten uit het werk van Bert Hellinger c.s. met betrekking tot systemen. Hij heeft waargenomen dat een systeem gezond is, als is voldaan aan een aantal basisprincipes: het principe dat alles en iedereen een plek heeft in het systeem, het principe van ordening en het principe van een juiste balans in geven en nemen. Als aan één van deze basisprincipes niet wordt voldaan, dan treden er symptomen op waaruit blijkt dat het systeem uit balans is. Dit zijn vaak de dingen die als lastig of problematisch worden ervaren.

Daarnaast gaan we bij dit onderzoek uit van onze eigen waarnemingen en die van andere systemisch werkers die in het onderwijs werkzaam zijn. De basis van het onderzoek ligt daarmee in de fenomenologie. We beschrijven onze directe waarnemingen, waarbij we ons zo min mogelijk laten leiden door concepten of theorieën. Door te gaan kijken, kunnen we gaan zien. Dit vergroot ons bewustzijn en draagt eraan bij dat we in contact met de toekomst het onderwijs kunnen gaan vormgeven.

Hoe doen we dat?
We gaan over een langere periode een landelijk systemisch onderzoek doen naar en in het onderwijs. We beginnen begin 2015, vooralsnog voor een jaar. Voor dit onderzoek verzamelen we input uit het gehele land binnen de diverse sectoren van het onderwijs. De input bestaat uit de systemische waarnemingen van mensen die werkzaam zijn in en met het onderwijs in Nederland. We leggen deze waarnemingen naast elkaar en maken op basis daarvan een systemische analyse. Het is te vergelijken met het werk van het KNMI. Naast de weermetingen in De Bilt maken zij ook gebruik van de weermetingen van lokale weermannen en –vrouwen om zo een compleet beeld te krijgen.
De inzichten en uitkomsten delen wij met de mensen die deelnemen aan het onderzoek en andere geïnteresseerden, zodat het onderwijsveld als geheel kan groeien. We weten niet wat het brengt. We gaan in vertrouwen op pad vanuit een idee dat het noodzakelijk is dát het gebeurt.

Meedoen?
Je bent van harte welkom om mee te doen. Deel je ervaringen als je (systemische) waarnemingen hebt met betrekking tot het onderwijs. Of kom naar de Systemische Werkplaats Onderwijs.