Leadership Circle voor schoolleiders VO

 

Collega-schoolleiders uitgenodigd – doe je mee?!
Wilma Scholtens, directielid bij Munnikenheide College, nodigt je samen met Sander Galjaard en Femmy Wolthuis uit om deel te nemen aan een nieuw op te richten Leadership Circle voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs:

“Om mijn rol als schoolleider in het VO zo goed mogelijk in te kunnen vullen en toekomstgericht onderwijs te kunnen bieden, blijf ik mezelf voortdurend ontwikkelen. Daarbij heb ik de behoefte om samen met andere schoolleiders na te denken over hoe wij onze rol invullen. Ik zoek collega’s die elkaars critical friend willen zijn. Die elkaar inspireren met voorbeelden uit de eigen praktijk, waarbij zowel successen als twijfels en mislukkingen met elkaar kunnen worden gedeeld. Daarbij zoek ik niet alleen input op mijn professionele rol, maar ook op hoe ik mezelf meeneem in mijn rol als leidinggevende.

Deze tijd vraagt om ander leiderschap
De context van de school: jongeren voorbereiden op een toekomst die onzeker is. Naast hen staan, in samenspraak met hun ouders/verzorgers, tijdens de levensfase waarin er innerlijk veel gebeurt en waarbij zij opgroeien tot volwassenen. Kennis overdragen en vaardigheden ontwikkelen, waardoor zij toegerust zijn om mee te doen en bij te dragen aan onze samenleving. In een tijd met uitdagende vraagstukken rondom klimaat, burgerschap, gezondheidszorg, onderwijs, technologische ontwikkelingen, etcetera, waarbij veel van mensen wordt gevraagd en waarin veel mogelijk is.

In een notendop de complexiteit waarin jij je als schoolleider begeeft, samen met de leerlingen, het schoolteam en de ouders. Waarbij je ook te maken hebt met de wijk / de gemeente, toeleverend onderwijs, vervolgonderwijs en het bedrijfsleven met alle verschillende perspectieven en belangen die dat met zich meebrengt.
Leidinggeven binnen deze complexiteit kan niet langer op de oude manier van managen. Het vraagt om een ander type leiderschap, waarbij niet systemen, maar het samen vinden van antwoorden en het benutten van de talenten en het potentieel van leerlingen, docenten en leidinggevenden centraal staat. Daarbij gaat het steeds meer om leiden van binnenuit, waarbij jij als persoon een belangrijke rol speelt; hoe jij als mens verschijnt in de rol van schoolleider, bepaalt mede de beweging die je in gang zet en stimuleert.

Samen leren in de Leadership Circle
De Leadership Circle is een plek waar je even uit de dagelijkse gang van zaken stapt, stilstaat bij je eigen handelen en inspiratie vindt.
De focus van de Leadership Circle is: hoe ben ik zo optimaal mogelijk de leidinggevende binnen de context waarin ik werk, zodat de kinderen het onderwijs krijgen dat zij nodig hebben in voorbereiding op hun toekomst? Vragen die daarbij aan bod komen zijn: wie ben ik in de rol van leidinggevende? Hoe vergroot ik mijn impact zonder hard te gaan werken? Hoe geef ik het goede voorbeeld om de gewenste verandering in gang te zetten? Hoe benut ik optimaal mijn eigen potentieel en dat van mijn collega’s, de kinderen, de ouders en de omgeving?

Uitgangspunten van de Leadership Circle

  • De manier waarop jij jezelf inbrengt en verschijnt in je rol als schoolleider maakt het verschil.
  • Leidinggeven met impact vraagt om systeem- en zelfbewustzijn – aandacht voor de boven- en onderstroom, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag, het nemen van besluiten en voorbeeldgedrag.
  • Leren doe je op verschillende manieren: cognitief, ervaringsgericht en door middel van visualisatie. Al deze aspecten van leren komen aan bod.
  • De casuïstiek van de deelnemers is het uitgangspunt voor het leren.

Praktische informatie
Doelgroep: (eindverantwoordelijke) schoolleiders in het voortgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot gymnasium

Groepsgrootte: 10 – 12 deelnemers

Bijeenkomsten: de Leadership Circle start in februari 2020  en heeft vervolgbijeenkomsten in juni 2020, oktober 2020 en december 2020. De tijden zijn van 10.00 – 18.30 uur. We committeren ons voor een jaar aan de Leadership Circle en evalueren in december 2020 voor een mogelijk vervolg.

Gevraagde investering: €  ,- voor externe sprekers, ervaren en professionele begeleiding, lunch en diner