Nieuwe data Systemische Werkplaats Onderwijs bekend

Ook in schooljaar 2022-2023 verzorgen we drie keer de Systemische Werkplaats Onderwijs en wel op de volgende momenten: woensdag 9 november 2022woensdag 15 februari 2023woensdag 7 juni 2023 Steeds van 16.00 – 20.00 uur. Het streven is elkaar te ontmoeten op een locatie in het midden van het land. Praktische informatie Voor wie: alle professionals …

Lees verder…

Over diversiteit en inclusiviteit

De school als ontmoetingsplaats voor diversiteit en oefenplaats voor inclusiviteit De Systemische Werkplaats Onderwijs van 11 mei jongstleden stond in het teken van de vraag: ‘Hoe kan het onderwijs een ontmoetingsplaats zijn voor diversiteit en een oefenplaats voor inclusiviteit?’ Na de bijeenkomst schreef Femmy Wolthuis een artikel op LinkedIn waarin ze inzichten opgedaan tijdens deze …

Lees verder…

Nieuwe collega’s

Vanuit In Mundo dragen we bij aan zinvol en betekenisvol onderwijs. Leerlingen, ouders en medewerkers ontmoeten elkaar als mens rondom de ontwikkeling en het leren van kinderen. We dragen bij aan gezonde en levendige onderwijsorganisaties die het potentieel in de wereld ontwikkelen en daarmee helpen antwoorden te vinden op de uitdagingen waar we in de …

Lees verder…

Leidinggeven/lesgeven in onzekere tijden dankzij Covid-19

Verslag systemische werkplaats onderwijs ‘Leidinggeven en lesgeven in onzekere tijden dankzij Covid-19, 27 mei 2020 AanleidingZo midden in een tijd waarin Covid-19 onze samenleving drastisch beïnvloedt, kwam bij ons als facilitators als thema voor deze online Werkplaats op: Leidinggeven en lesgeven in onzekere tijden dankzij Covid-19. Na de uitnodiging merkten we al snel dat het …

Lees verder…

Masterclass traumabewustzijn en vitaliserend handelen in het onderwijs

Herken je dat je jezelf afvraagt waarom bepaalde dingen zich blijven herhalen in jouw organisatie? Of herken je dat je altijd wilt bemiddelen en het lastig vind om echt knopen door te hakken? Wil je innoveren met je organisatie, maar merk je dat iedereen op veilig speelt? Of krijg je het verwijt als leidinggevende dat …

Lees verder…

Systemische Werkplaats Onderwijs ‘Lerarentekort’ – verslag bijeenkomst 17 oktober 2018

Inleiding Het lerarentekort is op dit moment een belangrijk thema in het onderwijsveld. Daarom hebben we gekozen om dit systemisch te onderzoeken. Vraaginbrengers zijn Harriet Kollen en Suzan Baldinger. Eind september hebben zij in Amsterdam een hackaton georganiseerd om na te denken over alternatieve oplossingen voor het lerarentekort. Het was een zeer dynamische en positieve …

Lees verder…

Nieuwe data Systemische Werkplaats Onderwijs 2018 – 2019

Terugblik 2017 – 2018 We kijken terug op vier mooie Systemische Werkplaatsen Onderwijs in het schooljaar 2017 – 2018. Met in totaal zo’n 60 mensen hebben we samen inzichten gekregen in thema’s als professionaliteit, leiderschap en wat we hebben genoemd ‘de oversteek’, over de ontwikkeling die we zien ten aanzien van de plek van leerkracht en schoolleider. …

Lees verder…

De oversteek – over de plek van de leerkracht en de schoolleider

We nemen je graag mee in een beeld over de plek van de leerkracht in relatie tot de leerling en van de schoolleider in relatie tot de leerkracht. Volgens ons laten deze twee beelden de transitie zien die gaande is in het onderwijs. Zoekende, met vallen en opstaan. En het gebeurt steeds meer. We hebben …

Lees verder…

Over leiderschap

Woensdag 27 september 2017, bestuurskantoor locatie SPO Utrecht Een schoolleider uit het primair onderwijs brengt een vraag in over leiderschap binnen zijn bestuur: hoe verhouden het oude en nieuwe leiderschap zich tot elkaar? Er staan twee leiders in de opstelling. Het Hoofd der School en schoolleider. Successievelijk worden het kind, het team, het bestuur en …

Lees verder…