Over leiderschap

Woensdag 27 september 2017, bestuurskantoor locatie SPO Utrecht Een schoolleider uit het primair onderwijs brengt een vraag in over leiderschap binnen zijn bestuur: hoe verhouden het oude en nieuwe leiderschap zich tot elkaar? Er staan twee leiders in de opstelling. Het Hoofd der School en schoolleider. Successievelijk worden het kind, het team, het bestuur en …

Lees verder…

Cadeau voor het onderwijs

Het terugvinden van passie in je werk. Het belang van vertragen in het onderwijs als tegenhanger van ‘doen, doen, doen en iets nieuws starten voordat het voorgaande is afgesloten’. En het uithouden met dat het tijd kost voordat er een beweging ontstaat. De relatie tussen onderwijs en onderzoek naar onderwijs. Thema’s die aan bod komen …

Lees verder…

Over het creëren van een veilig schoolklimaat

“Hoe creëer ik een veilig schoolklimaat?”, zo luidt de vraag van een basisschooldirecteur. Deze vraag hebben we onderzocht door middel van een opstelling – een 3D weergave van het krachtenveld waarin deze vraag speelt, waarbij mensen de verschillende elementen uit de vraag representeren. Plaats van handeling: de Systemische Werkplaats Onderwijs van 20 januari 2016. Onderstaand …

Lees verder…

Mag de muziek aan?! Systemische waarnemingen over het onderwijs

“Ik word onrustig van die lege stoel. Ik word er toe aangetrokken. Alsof ik ernaar toe moet” “Voel je vrij om de beweging te volgen die er in je opkomt” Een deelnemer aan de workshop Systemisch Onderzoek naar Onderwijs[1] staat op van haar plek in een kring van 26 mensen en gaat op de lege …

Lees verder…

Over het systemische veld in het onderwijs zichtbaar maken en onderhouden

Ongeveer anderhalf jaar geleden kreeg ik een uitnodiging van Femmy Wolthuis om in gesprek te gaan. Als anderen het initiatief nemen om contact te zoeken, ga ik daar altijd op in. Kennelijk hebben zij een reden.  Bij Femmy was dat om te praten over systemisch werken in het onderwijs.  Ik was daar al een tijdje …

Lees verder…

Verslag van een opstelling mbt directeur en bovenschoolse deskundigen in het primair onderwijs

Opsteller: Marije Boot Vraag De vraag van de directeur is: “Help ons kijken naar de verschuiving van rollen en taken in de nieuwe structuur, wat er wel en niet duidelijk is en wat er losgelaten mag worden.” Inzichten • De positie en functie van directeur moet door alle besturen bekrachtigd worden, waardoor steun ervaren wordt …

Lees verder…