Contact

 

Neem voor informatie over het systemisch onderzoek naar onderwijs in Nederland of bij vragen contact met ons op:

Femmy Wolthuis – femmy@eduwijs.com, 06-129 35 352

Sander Galjaard – sander@galjaard-onderwijsadvies.nl, 06-524 14 829