Leiderschapscirkel voor schoolleiders VO

 

Collega-schoolleiders uitgenodigd – doe je mee?!
Wilma Scholtens, directielid bij Munnikenheide College, nodigt je samen met Sander Galjaard en Femmy Wolthuis uit om deel te nemen aan een nieuw op te richten Leiderschapscirkel voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs:

Wilma zegt: “Om mijn rol als schoolleider in het VO zo goed mogelijk in te kunnen vullen en toekomstgericht onderwijs te kunnen bieden, blijf ik mezelf voortdurend ontwikkelen. Daarbij heb ik de behoefte om samen met andere schoolleiders na te denken over hoe wij onze rol invullen. Ik zoek collega’s die elkaars critical friend willen zijn. Die elkaar inspireren met voorbeelden uit de eigen praktijk, waarbij zowel successen als twijfels en missers met elkaar kunnen worden gedeeld. Daarbij zoek ik niet alleen input op mijn professionele rol, maar ook op hoe ik mezelf meeneem in mijn rol als leidinggevende.”

Samen leren en professionaliseren in de Leiderschapscirkel
Omdat we weten dat meer schoolleiders in het voortgezet onderwijs deze behoefte hebben, starten we met De Leiderschapscirkel VO. Dit is een plek waar je uit de dagelijkse gang van zaken stapt, stilstaat bij je eigen handelen en inspiratie vindt. Een pleisterplaats.
De focus van de cirkel is: hoe ben ik zo optimaal mogelijk de leidinggevende binnen de context waarin ik werk, zodat de leerlingen het onderwijs krijgen dat zij nodig hebben in voorbereiding op hun toekomst? Vragen die daarbij aan bod komen zijn: wie ben ik in de rol van leidinggevende? Hoe vergroot ik mijn impact zonder hard te gaan werken? Hoe geef ik het goede voorbeeld om de gewenste verandering in gang te zetten? Hoe benut ik optimaal mijn eigen potentieel en dat van mijn collega’s, de leerlingen, de ouders en de omgeving?

Uitgangspunten van de Leiderschapscirkel

  • De manier waarop jij jezelf inbrengt en verschijnt in je rol als schoolleider maakt het verschil.
  • Leidinggeven met impact vraagt om systeem- en zelfbewustzijn – aandacht voor de boven- en onderstroom, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag, het nemen van besluiten en voorbeeldgedrag.
  • Leren doe je op verschillende manieren: cognitief, ervaringsgericht en door middel van visualisatie. Al deze aspecten van leren komen aan bod.
  • De casuïstiek van de deelnemers is het uitgangspunt voor het leren.

Praktische informatie
Doelgroep: (eindverantwoordelijke) schoolleiders in het voortgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot gymnasium

Groepsgrootte: 10 – 12 deelnemers

Bijeenkomsten: de Leiderschapscirkel start in juni 2020 (datum wordt later bekend gemaakt) . Tijdens deze bijeenkomst, die een dagdeel beslaat, maken we kennis met elkaar, maken we afspraken over hoe we met elkaar de Leiderschapscirkel vorm willen geven en is er een eerste inhoudelijke aftrap.
Na de zomervakantie plannen we drie vervolgbijeenkomsten voor schooljaar 2020-2021. De werktijden zijn van 10.00 – 18.30 uur. We committeren ons voor een jaar aan de Leiderschapscirkel en evalueren na de tweede bijeenkomst voor een (mogelijk) vervolg.

Gevraagde investering: € 1500,- ex BTW voor externe sprekers, ervaren en professionele begeleiding, lunch en diner

Meer informatie en aanmelden: bel of mail naar Sander Galjaard
( 06-524 14 829, sander@galjaard-onderwijsadvies.nl ) of Femmy Wolthuis (06-129 35 352, femmy@eduwijs.com)

Deze tijd vraagt om ander leiderschap
De context van de school: jongeren voorbereiden op een toekomst die onzeker is. Naast hen staan, in samenspraak met hun ouders/verzorgers, tijdens de levensfase waarin er innerlijk veel gebeurt en waarbij zij opgroeien tot volwassenen. Kennis overdragen en vaardigheden ontwikkelen, waardoor zij toegerust zijn om mee te doen en bij te dragen aan onze samenleving. In een tijd met uitdagende vraagstukken rondom klimaat, burgerschap, gezondheidszorg, onderwijs, technologische ontwikkelingen, enz., waarbij veel van mensen wordt gevraagd en waarin veel mogelijk is.

In een notendop de complexiteit waarin jij je als schoolleider begeeft, samen met de leerlingen, het schoolteam en de ouders. Waarbij je ook te maken hebt met de wijk / de gemeente, toeleverend onderwijs, vervolgonderwijs en het bedrijfsleven met alle verschillende perspectieven en belangen die dat met zich meebrengt.
Leidinggeven binnen deze complexiteit kan niet langer op de oude manier van managen. Het vraagt om een ander type leiderschap, waarbij niet systemen, maar het samen vinden van antwoorden en het benutten van de talenten en het potentieel van leerlingen, docenten en leidinggevenden centraal staat. Daarbij gaat het steeds meer om leiden van binnenuit, waarbij jij als persoon een belangrijke rol speelt; hoe jij als mens verschijnt in de rol van schoolleider, bepaalt mede de beweging die je in gang zet en stimuleert.

Doe je mee?
Wil jij met andere schoolleiders VO stilstaan bij je eigen handelen binnen deze context, om te ontdekken hoe je je impact als leidinggevende kunt vergroten? Dan ben je van harte welkom deel te nemen aan deze Leiderschapscirkel VO.
Voor meer informatie en aanmelden, neem je contact op met Sander Galjaard ( 06-524 14 829, sander@galjaard-onderwijsadvies.nl ) of Femmy Wolthuis (06-129 35 352, femmy@eduwijs.com)

Bron foto: Don Hammond