Leiderschapscirkel voor schoolleiders PO – VO

 

Collega-schoolleiders uitgenodigd – doe je mee?!
Wilma Scholtens, directielid bij Munnikenheide College, nodigt je samen met Sander Galjaard en Femmy Wolthuis uit om deel te nemen aan een nieuw op te richten Leiderschapscirkel voor schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs:

Wilma zegt: “Ik merk dat we binnen het onderwijs in een fase van transformatie zitten, die wordt versneld door de huidige situatie rondom Covid-19. Om mijn rol als schoolleider zo goed mogelijk in te kunnen vullen en toekomstgericht onderwijs te kunnen bieden, blijf ik mezelf voortdurend ontwikkelen. Daarbij heb ik de behoefte om samen met andere schoolleiders na te denken over hoe wij onze rol invullen.
Ik zoek collega’s die elkaars critical friend willen zijn. Die elkaar inspireren met voorbeelden uit de eigen praktijk, waarbij zowel successen als twijfels en missers met elkaar kunnen worden gedeeld. Daarbij zoek ik niet alleen input op mijn professionele rol, maar juist ook op hoe ik mezelf meeneem in mijn rol als leidinggevende.”

Samen leren en professionaliseren in de Leiderschapscirkel
Omdat we weten dat meer schoolleiders in het basis- voortgezet onderwijs deze behoefte hebben, starten we met De Leiderschapscirkel PO – VO. Dit is een plek waar je uit de dagelijkse gang van zaken stapt, stilstaat bij je eigen handelen en inspiratie vindt. Een pleisterplaats.
De focus van de cirkel is: hoe ben ik zo optimaal mogelijk de leidinggevende binnen de context waarin ik werk, zodat de leerlingen het onderwijs krijgen dat zij nodig hebben in voorbereiding op hun toekomst? Met andere woorden, hoe geef ik zo leiding dat leerlingen, medewerkers en leidinggevenden vanuit autonomie van en met elkaar leren? Dat vraagt om anders denken en anders doen. Hoe geef ik daar leiding aan?

Vragen die daarbij aan bod komen zijn: wie ben ik in de rol van leidinggevende? Hoe vergroot ik mijn impact zonder hard te gaan werken? Hoe geef ik het goede voorbeeld om de gewenste verandering in gang te zetten? Hoe benut ik optimaal mijn eigen potentieel en dat van mijn collega’s, de leerlingen, de ouders en de omgeving?

Uitgangspunten van de Leiderschapscirkel

  • De manier waarop jij jezelf inbrengt en verschijnt in je rol als schoolleider maakt het verschil.
  • Leidinggeven met impact vraagt om systeem- en zelfbewustzijn – aandacht voor de boven- en onderstroom, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag, het nemen van besluiten en voorbeeldgedrag.
  • Leren doe je op verschillende manieren: cognitief, ervaringsgericht, met behulp van de kunsten. Al deze aspecten van leren komen aan bod.
  • De casuïstiek van de deelnemers is het uitgangspunt voor het leren.

Deze tijd vraagt om ander leiderschap
De context van de school: jongeren voorbereiden op een toekomst die onzeker is. Naast hen staan, in samenspraak met hun ouders/verzorgers, tijdens de levensfase waarin er innerlijk veel gebeurt en waarbij zij opgroeien tot volwassenen. Kennis overdragen en vaardigheden ontwikkelen, waardoor zij toegerust zijn om mee te doen en bij te dragen aan onze samenleving. In een tijd met uitdagende vraagstukken rondom klimaat, burgerschap, gezondheidszorg, onderwijs, technologische ontwikkelingen, enz., waarbij veel van mensen wordt gevraagd en waarin veel mogelijk is.

In een notendop de complexiteit waarin jij je als schoolleider begeeft, samen met de leerlingen, het schoolteam en de ouders. Waarbij je ook te maken hebt met de wijk / de gemeente, toeleverend onderwijs, vervolgonderwijs en het bedrijfsleven met alle verschillende perspectieven en belangen die dat met zich meebrengt.
Leidinggeven binnen deze complexiteit kan niet langer op de oude manier van managen. Het vraagt om een ander type leiderschap, waarbij niet systemen, maar het samen vinden van antwoorden en het benutten van de talenten en het potentieel van leerlingen, docenten en leidinggevenden centraal staat. Daarbij gaat het steeds meer om leiden van binnenuit, waarbij jij als persoon een belangrijke rol speelt; hoe jij als mens verschijnt in de rol van schoolleider, bepaalt mede de beweging die je in gang zet en stimuleert.

Praktische informatie
Doelgroep: (eindverantwoordelijke) schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot gymnasium met een aantal jaren leidinggevende ervaring die samen met collega-schoolleiders willen werken aan de vraag “Hoe kan ik een transformationeel leider zijn?”

Groepsgrootte: 10 – 12 deelnemers

De leiderschapscirkel kent vijf fysieke bijeenkomsten, een digitale leeromgeving waarin de deelnemers met en van elkaar leren en waar kennis- en inspiratiebronnen voor de transformatie staan.
De data voor de bijeenkomsten: 25 september en 6 november 2020, 5 februari, 19 maart en 11 juni 2021. De werktijden zijn van 10.00 – 18.30 uur. We committeren ons voor een jaar aan de Leiderschapscirkel en evalueren na de vierde bijeenkomst voor een (mogelijk) vervolg.

Gevraagde investering: € 3295,- ex BTW voor externe sprekers, ervaren en professionele begeleiding, digitale leeromgeving, lunch en diner

Doe je mee?
Wil jij met andere schoolleiders uit PO en VO stilstaan bij je eigen handelen binnen deze context, om te ontdekken hoe je je impact als leidinggevende kunt vergroten? Dan ben je van harte welkom deel te nemen aan deze Leiderschapscirkel PO – VO.
Voor meer informatie en aanmelden, neem je contact op met Sander Galjaard ( 06-524 14 829, sander@galjaard-onderwijsadvies.nl ) of Femmy Wolthuis (06-129 35 352, femmy@eduwijs.com)

Bron foto: Don Hammond