Leiderschapscirkel schoolleiders VO

De Leiderschapscirkel VO is een ontmoetingsplek van schoolleiders die het ‘zijn’ en ‘doen’ als leider met elkaar willen verbinden. Het is een plek van spelen, leunen, steunen en terugveren. Met nieuwe inzichten, taal en ervaringen ga je terug naar je school, waardoor je het anders gaat doen en meer impact hebt als schoolleider. 

De maatschappelijke context van de school heeft in de Leiderschapscirkel VO expliciet een plek, evenals de stem van de toekomst. Wat wordt er in deze tijd van ons in het onderwijs gevraagd? Hoe reiken we de jongeren dingen aan die hen voorbereiden op het leven, met alle uitdagingen en schoonheid die daarbij hoort? Hoe zijn we met elkaar een pedagogisch ecosysteem, waarin we de relatie met onszelf, de ander en de natuur zo vormgeven dat het bijdraagt aan het welzijn van al het leven? 

Dit vraagt om anders denken en anders doen. Schoolleiders vervullen daarin een voorbeeldfunctie. Hoe ziet jouw rol als schoolleider eruit? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen leren op de manier die bij ze past? Hoe geef je leiding van binnenuit, als mens? Hoe zorg je ervoor dat medewerkers, jijzelf, je collega’s én leerlingen vanuit autonomie van en met elkaar leren? 

Dat zijn vragen die aan bod komen in de Leiderschapscirkel VO. Een plek waar je uit je dagelijkse gang van zaken stapt, stilstaat bij je eigen handelen en inspiratie vindt bij collega’s. Digitaal en tijdens fysieke bijeenkomsten. Een jaar lang. Met tien tot twaalf andere schoolleiders uit het voortgezet onderwijs. Van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Doe je mee? 

“Ik ben me bewust dat ik als schoolleider veel te doen heb. Wat ik wil leren is om af en toe te vertragen, uit te zoomen en in relatie met de ander mezelf beter te leren kennen. Zodat ik nog betere beslissingen kan maken met grotere, positieve impact voor de leerlingen.” Gijs van Andel, deelnemer Leiderschapscirkel VO 

Waarom? 

Omdat we als schoolleiders jongeren willen voorbereiden op een toekomst met grote vraagstukken. Dat doen we op school met leerkrachten, begeleiders en medeleerlingen. Thuis doen we dat met ouders/verzorgers, familie en vrienden. En in de omgeving doen we dat met de gemeente, de wijk, toeleverend en vervolgonderwijs en bedrijven. In de samenleving hebben we ondertussen te maken met uitdagende vraagstukken rondom klimaat, burgerschap, gezondheidszorg, onderwijs en gelijke kansen. Dat vraagt om leiden van binnenuit, om samen zoeken naar nieuwe antwoorden en om het benutten van de talenten van leerlingen, leerkrachten en leidinggevenden. 

En omdat we weten dat er behoefte is aan samen leren en professionaliseren. Schoolleiders willen toekomstgericht onderwijs (blijven) bieden en zichzelf ontwikkelen. Dat gaat samen beter dan alleen. 

Een deelnemer zegt: “Ik zoek collega’s die elkaars critical friend willen zijn, die elkaar inspireren met voorbeelden uit hun eigen praktijk. Die succes, twijfels, missers en ideeën met elkaar delen. Daarbij zoek ik niet alleen input op mijn professionele rol, maar ook – juist! – op hoe ik mezelf als mens meeneem in mijn rol als leidinggevende.” – Willienda Dam

Wat gaan we doen? 

In de Leiderschapscirkel VO sluiten we aan bij jouw dagelijkse praktijk. Dat is het uitgangspunt voor het gezamenlijke leren. In de digitale leeromgeving vind je input in de vorm van artikelen en oefeningen als kennis-, inspiratie en oefenbronnen, die dit leren ondersteunen. Tevens is het de omgeving waarin je de deelnemers door het jaar heen ontmoet, naast de vijf fysieke bijeenkomsten en de mogelijkheid elkaar tussentijds online of telefonisch te spreken.  

Uitgangspunten van de Leiderschapscirkel: 

  • De manier waarop jij jezelf inbrengt en verschijnt in je rol als schoolleider maakt het verschil. 
  • Leidinggeven met impact vraagt om systeem- en zelfbewustzijn – aandacht voor de boven- en onderstroom, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag, het nemen van besluiten en voorbeeldgedrag. 
  • Leren doe je op verschillende manieren: cognitief, ervaringsgericht, met behulp van de kunsten. Komt allemaal aan bod. 
  • De casuïstiek van de deelnemers is het uitgangspunt voor het leren. 

Wie zijn er welkom? 

Schoolleiders iin het voortgezet onderwijs: van praktijkonderwijs tot gymnasium. We zoeken schoolleiders die eindverantwoordelijk zijn, die een aantal jaren leidinggevende ervaring hebben en samen met collega-schoolleiders willen werken aan de vraag: ‘Hoe kan ik een inspirerend schoolleider zijn, die voorgaat in hoe je vanuit verbinding verschil kunt maken? Er is plek voor 10-12 personen.  

Praktische informatie 

We starten dit jaar met de 4e cyclus. Een aantal deelnemers trekt graag nog een jaar samen verder op en nodigt je van harte uit om aan te sluiten. Tijdens de bijeenkomsten brengen we eigen casuïstiek in, spiegelen we elkaar en gaan we de diepte in, soms vergezeld door een externe inspirerende gastspreker.  

De locatie waar we elkaar ontmoeten is steeds een school van één van de deelnemers. We ontmoeten elkaar in 2024 op de volgende momenten: donderdag 11 januari, vrijdag 22 maart, vrijdag 7 juni, donderdag 26 september, donderdag 21 november.

We starten om 09.30 uur en eindigen uiterlijk om 18.30 uur (inclusief lunch en diner). In de online leeromgeving kunnen we elkaar het hele jaar door treffen. De online leeromgeving is rijk gevuld met achtergrondartikelen, filmpjes en werkvormen voor de eigen praktijk. De investering voor een heel jaar lang samen online en offline leren met collega’s onder leiding van ervaren trainers in leiderschapsontwikkeling, met inspirerende sprekers en lunch en diner is 2550 euro (ex btw). 

Belangstelling om mee te doen? 

Het lijkt ons heel leuk om samen te ontdekken hoe jij jouw impact als schoolleider kunt vergroten. Je bent van harte welkom. Neem voor meer informatie contact op met Sander Galjaard (06 52414829, sander@inmundo.nl) of met Femmy Wolthuis (06 12935352, femmy@inmundo.nl).  

Met dank aan Wilma Scholtens, algemeen directeur Munnikenheide, die vier jaar geleden met de vraag bij ons kwam of het mogelijk was om een leiderschapscirkel te starten. Dankzij deze vraag is deze mooie Leiderschapscirkel VO ontstaan.