Leiderschapscirkel schoolleiders VO

Deze tijd vraagt om anders denken en anders doen. Schoolleiders vervullen daarin een voorbeeldfunctie. Hoe ziet jouw rol als schoolleider eruit? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen leren op de manier die bij ze past? Hoe geef je leiding van binnenuit, als mens? Hoe zorg je ervoor dat medewerkers, jijzelf, je collega’s én leerlingen vanuit autonomie van en met elkaar leren?

Dat zijn vragen die aan bod komen in de Leiderschapscirkel PO-VO. Een plek waar je uit je dagelijkse gang van zaken stapt, stilstaat bij je eigen handelen en inspiratie vindt bij collega’s. Digitaal en tijdens fysieke bijeenkomsten. Een jaar lang. Met tien tot twaalf andere schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs. Van de kleinere dorpsschool tot integraal kindcentrum en van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Doe je mee?

“Ik merk dat we binnen het onderwijs in een fase van transformatie zitten, die wordt versneld door de huidige situatie rondom covid-19.” Wilma Scholtens, directielid bij Munnikenheide College, mede initiatiefnemer van de leiderschapscirkel.

Waarom?

Omdat we als schoolleiders kinderen en jongeren willen voorbereiden op een toekomst met grote vraagstukken. Dat doen we op school met leerkrachten, begeleiders en medeleerlingen. Thuis doen we dat met ouders/verzorgers, familie en vrienden. En in de omgeving doen we dat met de gemeente, de wijk, toeleverend en vervolgonderwijs en bedrijven. In de samenleving hebben we ondertussen te maken met uitdagende vraagstukken rondom klimaat, burgerschap, gezondheidszorg, onderwijs en covid-19. Dat vraagt om leiden van binnenuit, om samen zoeken naar nieuwe antwoorden en om het benutten van de talenten van leerlingen, leerkrachten en leidinggevenden.

Omdat we weten dat er behoefte is aan samen leren en professionaliseren. Schoolleiders willen toekomstgericht onderwijs (blijven) bieden en zichzelf ontwikkelen. Dat gaat samen beter dan alleen. Wilma Scholtens, directielid bij Munnikenheide College, vat het zo samen: “Ik zoek collega’s die elkaars critical friend willen zijn. Die elkaar inspireren met voorbeelden uit hun eigen praktijk. Die succes, twijfels, missers en ideeën met elkaar delen. Daarbij zoek ik niet alleen input op mijn professionele rol, maar ook – juist! – op hoe ik mezelf als mens meeneem in mijn rol als leidinggevende.”

De lemniscaat vormt de basis voor de leiderschapscirkel met de balans tussen ‘zijn’ als leider en ‘doen’ als leider

Wat gaan we doen?

In de Leiderschapscirkel VO sluiten we aan bij jouw dagelijkse praktijk. Dat is het uitgangspunt voor het gezamenlijke leren. In de digitale leeromgeving vind je input in de vorm van artikelen en oefeningen als kennis-, inspiratie en oefenbronnen, die dit leren ondersteunen. Tevens is het de omgeving waarin je de deelnemers door het jaar heen ontmoet, naast de vijf fysieke bijeenkomsten en de mogelijkheid elkaar tussentijds online of telefonisch te spreken.

Uitgangspunten van de Leiderschapscirkel:

  • De manier waarop jij jezelf inbrengt en verschijnt in je rol als schoolleider maakt het verschil.
  • Leidinggeven met impact vraagt om systeem- en zelfbewustzijn – aandacht voor de boven- en onderstroom, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag, het nemen van besluiten en voorbeeldgedrag.
  • Leren doe je op verschillende manieren: cognitief, ervaringsgericht, met behulp van de kunsten. Komt allemaal aan bod.
  • De casuïstiek van de deelnemers is het uitgangspunt voor het leren.

Wie zijn er welkom?

Schoolleiders in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs: van een dorpsschool tot integraal kindcentrum en van praktijkonderwijs tot gymnasium. We zoeken schoolleiders die eindverantwoordelijk zijn, die een aantal jaren leidinggevende ervaring hebben en samen met collega-schoolleiders willen werken aan de vraag: ‘Hoe kan ik een transformationeel leider zijn?’ Er is plek voor 10-12 personen.

Praktische informatie

We starten dit jaar met de 3e cyclus. Op die dagen brengen we eigen casuïstiek in, spreken we elkaar en gaan de diepte in, vergezellen externe inspirerende gastsprekers ons. We starten om 10.00 en eindigen om 18.30 (inclusief lunch en diner). In de online leeromgeving kunnen we elkaar het hele jaar door treffen. De online leeromgeving is rijk gevuld met achtergrondartikelen, filmpjes en werkvormen voor de eigen praktijk. De investering voor een heel jaar lang samen online en offline leren met collega’s onder leiding van ervaren trainers in leiderschapsontwikkeling en met inspirerende sprekers is 2250 euro (ex btw).

Belangstelling om mee te doen?

Het lijkt ons heel leuk om samen te ontdekken hoe jij jouw impact als schoolleider kunt vergroten. Je bent van harte welkom. Neem voor meer informatie contact op met Sander Galjaard (06 52414829, sander@inmundo.nl) of met Femmy Wolthuis (06 12935352, femmy@inmundo.nl).

Bron foto: Don Hammond