Masterclass traumabewustzijn en vitalisering onderwijs

Onderstaande masterclass hebben we met veel plezier en succes verzorgd. Op dit moment staat er geen nieuwe masterclass gepland. Neem svp contact met ons op als je belangstelling hebt voor dit thema: sander@inmundo.nl, 06-524 14 829 of femmy@inmundo.nl, 06-129 35 352

 

Masterclass traumabewustzijn en vitaliserend handelen in het onderwijs

Op weg naar vitale onderwijsprofessionals en schoolorganisaties

De voorbije maanden hebben ons allen getoond hoe kinderen, gezinnen, scholen, organisaties en onze maatschappij op een ingrijpende wijze kunnen worden uitgedaagd. Net dit maakt deze Masterclass nog een heel stuk relevanter.

Leerlingen een omgeving bieden waar zij kunnen leren, floreren en volwassen kunnen worden. Ook wanneer zich schokkende gebeurtenissen voordoen. Dat vraagt om een veilige bedding, gevormd door onderwijsprofessionals die zichzelf goed kennen en in staat zijn pijn te herkennen en op te vangen: van zichzelf, van hun leerlingen en collega’s en in de ruimere context van de organisatie. En het vraagt om systeembewustzijn binnen de school ten aanzien van de eigen hoogte- en dieptepunten in de geschiedenis van de organisatie. Vanuit deze gedachte nodigen Femmy Wolthuis en Sander Galjaard je van harte uit om samen met Margriet Wentink (trauma en persoonlijke ontwikkeling) en Philippe Bailleur (trauma in organisaties) deel te nemen aan een tweedaagse masterclass ‘traumabewustzijn en vitaliserend handelen in het onderwijs’.

In deze masterclass komen beide facetten van trauma naar voren: trauma vanuit het perspectief van de individuele professional én vanuit het perspectief van de organisatie. De houding van individuele professionals bij schokkende gebeurtenissen en de organisatie met zijn systeemdynamiek en cultuur beïnvloeden elkaar. Zo is bijvoorbeeld een sfeer van wegkijken en zwijgen besmettelijk en kan zich razendsnel uitbreiden. Anderzijds is gezamenlijk onder ogen zien, benoemen, erkennen en aanvaarden enorm vitaliserend en verbindend. Wat kan de individuele professional daaraan bijdragen, wat kunnen het management en het team gezamenlijk doen en welke gezamenlijke visie op trauma en vitaliteit is daarvoor nodig? Met deze en andere vragen gaan we met elkaar aan de slag.

Wat levert deze masterclass je op:

  • Een bril waarmee je naar de gezondheid van je eigen schoolorganisatie kunt kijken. De kans is immers bijzonder groot dat er individuele medewerkers, teams of de volledige schoolorganisatie schade hebben opgelopen de voorbije tijd. Nieuwe schade of schade die ‘oud zeer’ aan de oppervlakte heeft gebracht. 
  • Weten wat trauma is, op welke manier trauma onderwijsorganisaties kan treffen, kennen van de gevolgen van trauma voor het individu en de organisatie
  • Gevoeligheid ontwikkelen voor het signaleren van trauma
  • Herkennen van traumapatronen op individueel en organisatieniveau, zodat je adequaat kunt omgaan met trauma gerelateerde verschijnselen.
  • Inzicht in herstelgericht omgaan met trauma, zodat je als professional beter in staat bent om vitale schoolorganisaties te creëren
  • Een netwerk van mensen in het onderwijs die vanuit deze visie aan het onderwijs willen bijdragen, zodat we elkaar inspireren en samen leren ook na deze masterclass

Ervaringsverslag van een van de deelnemers

Wat je geen aandacht geeft, groeit ook

Masterclass

De masterclass is een plek waar je je eigen meesterschap versterkt in het begeleiden van organisaties naar vitaliteit. Dat doe je door met en van elkaar te leren aan de hand van jouw eigen praktijk.

De begeleiders – Margriet Wentink en Philippe Bailleur- brengen hun expertise in. Daarnaast creëren zij een holding space voor het gezamenlijk exploreren van het thema trauma en vitaliserend handelen in het onderwijs. De masterclass vraagt de bereidheid om de zone van discomfort op te zoeken en daarbij jezelf op het spel te zetten.

Praktische informatie

Doelgroep: bestuurders, leidinggevenden uit alle geledingen en HR-professionals in basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, HBO en universiteit

Data en tijden: nader vast te stellen 

Locatie: nader vast te stellen

Investering: nader vast te stellen

Aanmelden: stuur een mail met een korte motivatie naar sander@inmundo.nl of femmy@inmundo.nl. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je Sander bellen op 06-52 414 829 of Femmy op 06- 129 35 352.

Over de begeleiders en initiatiefnemers
Margriet Wentink

De lerende, zich ontwikkelende mens heeft een speciale plek in mijn hart. In een masterclass als deze, waar onderwijsprofessionals samen komen om te reflecteren  op zichzelf en op de onderwijsorganisatie, voel ik me als een vis in het water. Samen met behulp van een ont-dekkende werkwijze de laag openleggen waar verborgen pijn stagnaties veroorzaakt, is verfrissend en vitaliserend. Als ieder daarna met een  helderder hoofd, een wijzer hart en dieper inzicht de dagelijkse praktijk weer instapt, dan weten we weer hoe fijn het is om te (blijven) leren. Een goede basis voor onderwijsprofessionals! Daar werk ik graag aan mee.” 

Na een loopbaan in het primair onderwijs als leerkracht, directielid en onderwijsbegeleider, vestigde Margriet zich in 1996 zelfstandig onder de naam Interakt. Inmiddels is Interakt uitgegroeid tot een opleidings- en begeleidingscentrum voor Meergenerationele Psychotraumatologie.

Vanaf 2005 specialiseerde ze zich in de traumaverwerkingsmethode van de Duitse psychotherapeut dr. Franz Ruppert, wiens werk ze introduceerde in het Nederlands taalgebied. Om de methode toegankelijk te maken voor een breder publiek, begon ze met de publicatie van de serie Breek de stilte, waarvan het eerste deel Je verlangen dwaallicht of kompas in 2014 verscheen en het tweede deel, Het mamatrauma in 2019 verschijnt. Aan haar huidige werkwijze met interactieve zelf-resonantie, een traumaverwerkingsmethode die moderne trauma- en hechtingstheorieën integreert, gaat meer dan twintig jaar van intensieve scholing, supervisie en ervaring vooraf.

Ze begeleidt mensen bij het bereiken van hun doelen en verlangens, bij het verwerken van traumatische ervaringen en bij het ontwikkelen van zichzelf. ‘Met compassie naar de kern’ is haar motto, waarbij aandacht, verfijning, empathie en vakbekwaamheid hand in hand gaan met respect voor de autonomie van de cliënt.

In Nederland, België, Duitsland en Frankrijk geeft ze workshops waarin mensen met behulp van interactieve zelf-resonantie aan eigen levensvragen kunnen werken. Daarnaast geeft ze trainingen en opleidingen aan professionals die de methode willen gebruiken in hun werkveld (GGZ, jeugdzorg, onderwijs, politie, pastoraat, etc.) Ook geeft ze op verzoek lezingen en workshops in het onderwijs, de geboortezorg, de jeugdzorg en op themadagen binnen de GGZ.

Philippe Bailleur
“Trauma vormt een rode draad door mijn leven en loopbaan. Meer en meer werd ik door mijn werk met organisaties bewust van het feit dat trauma verder gaat dan het individu. Het duurde echter jaren voor ik hierover durfde te schrijven. Ontkenning was immers nog steeds de meest gangbare houding t.a.v. trauma in organisaties. En toch, door woorden te beginnen geven aan dit lastige fenomeen, openden meer en meer mensen in organisaties zich ervoor. Dit zal de ontwikkeling van effectieve methodes alleen maar ten goede komen. Dit is dan meteen ook de reden waarom ik graag een bijdrage lever aan deze Masterclass met een dubbel perspectief, met name het individuele en het organisationele. Hoe mooi is dat!”

Philippe Bailleur is geboren in Ieper (Be) op 11 maart 1972. Na zijn studies aan de Koninklijke Militaire School werd hij personeelsverantwoordelijke op een luchtmachtbasis van de Belgische Krijgsmacht. In 1996 werd hij – als professional – voor het eerst geconfronteerd met een ingrijpende gebeurtenis, met name de crash van een C-130 van de Belgische Luchtmacht, waarbij meerdere Belgische en Nederlandse militairen om het leven kwamen. Dat leidde tot een kentering in zijn leven en loopbaan, waardoor Philippe er resoluut voor koos om zijn loopbaan voort te zetten als organisatie coach. Philippe put in zijn werk uit heel uiteenlopende disciplines ter ondersteuning van zijn werk met groepen en organisaties, waaronder: NLP, Voice Dialogue, Systemisch Werk, Sjamanisme, Somatic Trauma Therapy, Holacracy, Sociocracy, Lean, …

Hij is auteur van het boek Trauma in Organisaties dat door de Organisatie voor Organisatie Adviseurs werd verkozen tot beste managementboek van 2016. Het boek is inmiddels vertaald en herwerkt in het Engels en heeft als titel Stuck? Dealing with Organizational Trauma.

Hij wil zoveel mogelijk mensen die met organisaties werken, inspireren om de ogen te openen voor dit lastige thema en kijkt in die zin uit naar deze masterclass.

Femmy Wolthuis en Sander Galjaard

“We zijn beiden bekend met trauma in ons leven. Gaandeweg hebben we ervaren dat het erkennen van trauma bijdraagt aan heling. Door persoonlijke ontwikkeling en het volgen van persoonlijke leertrajecten kunnen we beter een holding space voor de ander zijn èn de ander uitnodigen een volgende stap te zetten. Dit staat voor ons gelijk aan het ontwikkelen van leiderschap en dat gunnen we iedere schoolbestuurder en schoolleider. Zodat zij op hun beurt vorm kunnen geven aan vitale en professionele onderwijsorganisaties. Daarom nemen we met veel overtuiging en plezier het initiatief voor het organiseren van deze masterclasses”

Wij, Sander Galjaard en Femmy Wolthuis, werken een aantal jaren intensief samen op het vlak van individuele –, team- en organisatietransformatie. Onze doelgroep zijn bestuurders, leidinggevenden uit alle geledingen en HR-professionals in het onderwijs.

In ons dagelijks werk komen we vaak onuitgesproken trauma tegen, zowel bij individuele professionals, teams als organisaties. Onuitgesproken, omdat rondom dit thema vaak een schuld-of schaamtegevoel zit. Het is niet makkelijk om over trauma te praten. Daarvoor is een veilige setting nodig, geduld en kalmte en een luisterende en vragende houding van de begeleiders. Door het trauma te erkennen en daarmee een plek te geven, kan de eerste stap naar vitalisering worden gezet.
We organiseren deze masterclasses, omdat we zien dat werken met trauma zorgt voor daadwerkelijke verandering. Daarmee versterken we een beweging in het Nederlandse onderwijs naar vitale en professionele schoolorganisaties.