Nieuwe data Systemische Werkplaats Onderwijs bekend

Ook in schooljaar 2022-2023 verzorgen we de Systemische Werkplaats Onderwijs en wel op de volgende momenten:
woensdag 15 februari 2023
woensdag 24 mei 2023

Steeds van 16.00 – 20.00 uur. Het streven is elkaar te ontmoeten op een locatie in het midden van het land.

Nieuwe invulling van de Systemische Werkplaats Onderwijs

“Is de bestemming van de Systemische Werkplaats Onderwijs bereikt of krijgt de Werkplaats een andere bestemming?” Met die vraag puzzelden Femmy en ik de laatste tijd. We merkten dat er voor ons terugkerende patronen zichtbaar werden in de opstellingen. Dat de energie er beetje uit raakte. Tijd voor iets nieuws?

Voordat we antwoorden, gaan we eerst terug naar het oorspronkelijke verhaal. Ik mocht in 2011 bij Bert Hellinger een vraag over onderwijs inbrengen: ”Waarom verandert het onderwijs zo traag?” Het eindbeeld van de opstelling leverde een voor mij onthutsend beeld op: kinderen die aan de kant van de ruimte overal naartoe keken, behalve naar de school, de leerkrachten en de leidinggevenden. “Who has the power to change this?” vroeg Bert Hellinger nog. Uit deze opstelling en deze vraag is de Systemische Werkplaats geboren.

Het eerste verslag dateert van mei 2014 “Het onderwijs vindt zichzelf opnieuw uit”. Inmiddels hebben we ongeveer 40 opstellingen begeleid die allemaal te vinden zijn op www.hetonderwijs.org. We hebben regelmatig terugkerende deelnemers, en ook elke keer weer nieuwe mensen.

Met de Systemische Werkplaats Onderwijs zijn we een laagdrempelige plek geweest om kennis te maken met systemisch werken in het onderwijs. Ondertussen zijn er gelukkig veel initiatieven in het onderwijs en wordt het systemisch werk steeds normaler.

Terugkomend op de vraag “is de bestemming bereikt?” voelen we allebei dat met de huidige oorsprong en het oorspronkelijke verhaal de bestemming bereikt is. En, omdat de Systemische Werkplaats Onderwijs het veld volgt, voelen we ook dat er iets nieuws mag uitstaan, met een andere focus. Een focus die aansluit bij wat nu nodig is, wat zich nu aandient. Daarvoor gebruiken we de herfst en winterperiode om te voelen wat er mag ontstaan. Daarin volgen we het ritme van de seizoenen.

Concreet betekent dit, dat de bijeenkomst van 9 november 2022 niet doorgaat. In het voorjaar nemen we jullie mee in ons proces. Resoneer jij op dit verhaal en krijg jij beelden, inzichten of ingevingen, dan horen we het graag. We benutten ook hier graag de collectieve wijsheid. 

Dank aan iedereen die de afgelopen jaren betrokken is geweest bij de Systemische Werkplaats Onderwijs. Dankzij jullie zijn het rijke jaren geweest en weten we dat er individueel en collectief veel goeds in beweging is gezet. Graag tot ziens!

Hartelijke groet, Femmy Wolthuis en Sander Galjaard

——————————————————————

Praktische informatie

Voor wie: alle professionals werkzaam in of voor het onderwijs, ouders, systemisch werkers en andere betrokkenen met hart voor onderwijs

Kosten: €20 euro voor onkosten en diner

De Systemische Werkplaats Onderwijs is een plek van rijk halen en rijk brengen, van samen onderzoeken en inspiratie opdoen. We nodigen deelnemers uit hun situatie in te brengen en stellen deze op om een volgende stap te ontdekken of te ontdekken wat de situatie te vertellen heeft. En we ontdekken hoe deze inzichten voeding kunnen zijn voor mensen werkzaam in het onderwijsveld.

Van harte welkom! Ben je benieuwd naar wat systemisch kijken naar onderwijsvraagstukken oplevert? Of wil je (opnieuw) de kracht en rijkdom ervaren van systemisch kijken naar het onderwijs? Meld je dan hier aan.

Achtergrond
Systemisch werken is een krachtige manier van kijken naar vraagstukken in het onderwijs. In korte tijd wordt zichtbaar wat er in de onderstroom speelt, wat ruimte geeft aan transformatie en duurzame verandering.

De Systemische Werkplaats Onderwijs is een ontmoetingsplek voor mensen die:

  • vanuit hun betrokkenheid bij het onderwijs in Nederland
  • vanuit de wens hun persoonlijk leiderschap te vergroten om zo positief verschil te maken
  • op een systemische manier samen willen onderzoeken wat er zich aandient in de onderwijspraktijk.

We kijken ernaar uit je (weer) te zien!
Hartelijke groet, Sander Galjaard en Femmy Wolthuis

» Meld je aan voor de Systemische Werkplaats Onderwijs. Van harte welkom!