Over meenemen wat van jou is

Opsteller: Marije Boot

Vraag

De vraag van de directeur is: “Op mijn nieuwe school heb ik de afgelopen twee jaar hard gewerkt om veel zaken op orde te krijgen. En nu wil mijn team niet in beweging komen. Dat frustreert mij. Ik heb de neiging om nu de boel de boel te laten en weg te gaan. Wat gebeurt er in de dynamiek tussen mij en het team?”

Inzichten

  • Het niet bewegen van het team heeft ermee te maken dat de directeur haar ‘passie en creativiteit’ op de vorige school waar ze werkte heeft achtergelaten. Als zij meeneemt wat van haar is en achterlaat wat bij de oude school hoort (boedelscheiding) staat ze met energie voor het team dat dan graag aan de slag wil.
  • Ook is er sprake van ‘dubbelbeeld’ – familiedynamiek en organisatiedynamiek zijn met elkaar verweven, waardoor de vraaginbrenger de functie van directeur niet helemaal kan innemen.

De opstelling

Er wordt een representant opgesteld voor ‘de functie van directeur op huidige school’ (D),  voor ‘het huidige team’ (T) en voor de inbrenger zelf (M). ‘Team’ geeft aan wel naar ‘M’ te kijken, ze hangt ook achterover. ‘Directeur’ geeft aan ‘beschikbaar’ te zijn als functie. ‘M’ wil niet naar het team kijken. Ze geeft aan te weinig verbinding te voelen. Ze mist haar oude school.

De oude school wordt opgesteld (‘O.S.’). ‘M’ gaat daar meteen naar toe, omarmt ‘O.S’ van achter, met de hand op het hart van ‘O.S’. ‘Team’ neigt nu naar achteren te stappen, weg van dat beeld. ‘M wil ‘het liefste ‘O.S’ meenemen naar ‘Team’.

De opsteller laat de vraagsteller haar eigen plek als ‘M’ innemen. Als experiment wordt de beweging gevolgd die ‘M’ daarvoor had aangegeven; ze neemt ‘O.S. mee naar ‘Team’. Voor ‘Team’ voelt dit bedreigend. Voor ‘M’ voelt dit goed. ‘De functie van directeur’ voelt zich niet in beeld, genegeerd.

‘M’ neemt ‘O.S’ mee terug naar de oorspronkelijke positie. De opsteller geeft aan dat er eerst een zogenaamde boedelscheiding nodig is. ‘M’ spreekt woorden uit als:  “Ik heb mijn hart en ziel gegeven”, “Ik laat wat nu van de school is, en ik neem mee wat ik heb geleerd. En ik neem mijn passie en energie weer mee naar mijn volgende plek. Dank voor wat je als school mij hebt gegeven.”

Vervolgens loopt ‘M’ naar ‘D’, maar ze kan zich niet vereenzelvigen met de functie van directeur. Ze mist de verbinding. Hier komt ‘dubbelbeeld’ naar voren. ‘D’ (functie van directeur) lijkt ook voor moeder te staan, de oude school voor vader en het team voor het eigen kind. Het gaat daarbij om erkenning krijgen van moeder. Deze waarneming wordt geconstateerd. Er wordt verder gewerkt met het beeld van de organisatieopstelling.

‘M’ neemt ‘de functie van directeur’ mee naar ‘het team’ en stelt zich voor als ‘M in de functie van directeur’, met de passie en creativiteit die ze vanuit haar vorige school nu mee kan nemen. “Team” veert op en zegt “ aan de slag!”  Voor “directeur” is het nu goed. En M weet wat haar te doen staat.