Verslag van een opstelling mbt directeur en bovenschoolse deskundigen in het primair onderwijs

Opsteller: Marije Boot

Vraag

De vraag van de directeur is: “Help ons kijken naar de verschuiving van rollen en taken in de nieuwe structuur, wat er wel en niet duidelijk is en wat er losgelaten mag worden.”

Inzichten

• De positie en functie van directeur moet door alle besturen bekrachtigd worden, waardoor steun ervaren wordt door zowel de directeur, als ook de bovenschoolse deskundigen
• Met betrekking tot ‘het doel’ wordt duidelijk dat het vooral om de kinderen moet gaan. Dit inzicht is van belang in de opstelling om überhaupt een beweging naar het doel te willen maken.

“Verslag van een opstelling mbt directeur en bovenschoolse deskundigen in het primair onderwijs” verder lezen «Verslag van een opstelling mbt directeur en bovenschoolse deskundigen in het primair onderwijs»” class=”more-link”>Lees verder…