Systemische Werkplaats Onderwijs – 22 november 2023

Van harte welkom bij de Systemische Werkplaats Onderwijs! Rode draad in de bijeenkomsten die we organiseren is de vraag: “Hoe ziet het onderwijs eruit als we als uitgangspunt nemen dat we als mensen verbonden zijn met al het leven om ons heen? Concreet vertaald naar het onderwijs: hoe kan de school een vitaal ecosysteem zijn en daarmee bijdragen aan het vormen van een nieuw verhaal over onderwijs?”

Op 22 november breiden we het systeem uit naar buiten de school en staat de vraag centraal: “Hoe kan een stad een pedagogisch ecosysteem zijn?”

Bronfenbrenner’s ecologisch model van de ontwikkeling van een kind

We laten ons daarbij inspireren door het gedachtengoed van Bronfenbrenner, die heeft geschreven over het ecologische model van de ontwikkeling van het kind. Ook Otto Scharmer is voor ons een belangrijke inspiratiebron. Hij wijst op de drie vormen van afgescheiden zijn die ten grondslag liggen aan de huidige crises in onze mondiale samenleving: de afscheiding van ik – natuur, ik – de ander en ik – Zelf. Het nodigt ons uit achter de symptomen te kijken en de kwaliteit van de relatie met de natuur, de ander en ons Zelf te herstellen en te versterken. Hoe we dat kunnen doen en hoe we dat samen met de volgende generaties kunnen doen, is onze eigen zoektocht, die we in de Systemische Werkplaats Onderwijs graag met andere mensen willen verbinden. We nodigen daarbij expliciet kinderen en jongeren uit om mee te doen en hun vragen met ons te onderzoeken.

We komen bij elkaar op woensdag 22 november van 16.00 – 20.00 uur, inclusief diner.

Voel je je geroepen door het thema, de systemische benadering of ben je gewoon nieuwsgierig? We nodigen je van harte uit om deel te nemen! Meld je aan via deze link.

Praktische informatie

Voor wie: alle professionals werkzaam in of voor het onderwijs, kinderen, jongeren, jong-volwassenen, ouders, systemisch werkers en andere betrokkenen met hart voor onderwijs

Datum: woensdag 22 november 2023

Tijd: inloop: 15.30 uur, start 16.00 uur, einde 20.00 uur 

Locatie: volgt, ergens in het midden van het land

Kosten: €30 euro voor locatiekosten en diner. Om het voor de kinderen, jongeren en jong-volwassenen mogelijk te maken deel te nemen, zijn zij onze gast.

De Systemische Werkplaats Onderwijs is een plek van rijk halen en rijk brengen, van samen onderzoeken en inspiratie opdoen. We nodigen deelnemers uit hun situatie in te brengen en stellen deze op om een volgende stap te ontdekken of te ontdekken wat de situatie te vertellen heeft. En we ontdekken hoe deze inzichten voeding kunnen zijn voor mensen werkzaam in het onderwijsveld.

Van harte welkom! Ben je benieuwd naar wat systemisch kijken naar onderwijsvraagstukken oplevert? Of wil je (opnieuw) de kracht en rijkdom ervaren van systemisch kijken naar het onderwijs? Meld je dan hier aan, graag vóór 20 november in verband met het regelen van het diner.

Achtergrond
Systemisch werken is een krachtige manier van kijken naar vraagstukken in het onderwijs. In korte tijd wordt zichtbaar wat er in de onderstroom speelt, wat ruimte geeft aan transformatie en duurzame verandering.

De Systemische Werkplaats Onderwijs is een ontmoetingsplek voor mensen die:

  • vanuit hun betrokkenheid bij het onderwijs in Nederland
  • vanuit de wens hun persoonlijk leiderschap te vergroten om zo positief verschil te maken
  • op een systemische manier samen willen onderzoeken wat er zich aandient in de onderwijspraktijk.

Benieuwd naar de inzichten uit voorgaande Werkplaatsen? Op de homepagina vind je de verslagen die zijn geschreven.

We kijken ernaar uit je (weer) te zien!
Hartelijke groet, Sander Galjaard, Femmy Wolthuis, Corinne Jongeneelen en Tjoerd Zwije

» Meld je aan voor de Werkplaats op 22 november 2023. Van harte welkom!