Systemische Werkplaats Onderwijs nieuwe stijl – 24 mei 2023

Van harte welkom bij de Systemische Werkplaats Onderwijs nieuwe stijl!

De Systemische Werkplaats Onderwijs (SWO) was een plek om naar de centrale vraag te kijken “Hoe krijgen we in het onderwijs meer verbinding met de kinderen? Deze vraag kwam naar voren naar aanleiding van een opstelling die Sander Galjaard deed met Bert Hellinger in 2011.
We hebben in het najaar van 2022 gevoeld dat de energie niet langer stroomde en zijn gestopt met de Systemische Werkplaats Onderwijs die op deze vraag is gebouwd. En hebben een tijd in het niet-weten verkeerd over hoe nu verder. Daar komt steeds meer duidelijkheid over en hierin nemen we jullie graag mee.

Web of life – Michael Cranford

Er is een nieuwe vraag opgekomen die we de komende tijd graag systemisch onderzoeken met mensen die op de vraag resoneren: “Hoe ziet het onderwijs eruit als we als uitgangspunt nemen dat we als mensen verbonden zijn met al het leven om ons heen? Concreet vertaald naar het onderwijs: hoe kan de school een vitaal ecosysteem zijn en daarmee bijdragen aan het vormen van een nieuw verhaal over onderwijs?”
We laten ons daarbij inspireren door het gedachtengoed van Otto Scharmer. Hij wijst op de drie vormen van afgescheiden zijn die ten grondslag liggen aan de huidige crises in onze mondiale samenleving: de afscheiding van ik – natuur, ik – de ander en ik – Zelf. Het nodigt ons uit achter de symptomen te kijken en de kwaliteit van de relatie met de natuur, de ander en ons Zelf te herstellen en te versterken. Hoe we dat kunnen doen en hoe we dat samen met de volgende generaties kunnen doen, is onze eigen zoektocht, die we in de Systemische Werkplaats Onderwijs graag met andere mensen willen verbinden. We nodigen daarbij expliciet kinderen en jongeren uit om mee te doen en hun vragen met ons te onderzoeken.

Wat ook verandert, is het team dat deze Systemische Werkplaats Onderwijs mogelijk maakt. Naast Sander Galjaard en Femmy Wolthuis zullen in ieder geval ook onze collega’s bij In Mundo, Corinne Jongeneelen en Tjoerd Zwije, de SWO dragen. Voel je je geroepen om hier met ons bedding voor te maken, dan horen we dat graag. Daarbij ontdekken we graag samen welke verschillende rollen er ontstaan in het team en wie deze plekken gaan vervullen.

De eerste keer dat we bij elkaar komen is op woensdag 24 mei van 16.00 – 20.00 uur, inclusief diner.

Voel je je geroepen door het thema, de systemische benadering of ben je gewoon nieuwsgierig? We nodigen je van harte uit om deel te nemen! Meld je aan via deze link.

Praktische informatie

Voor wie: alle professionals werkzaam in of voor het onderwijs, kinderen, jongeren, jong-volwassenen, ouders, systemisch werkers en andere betrokkenen met hart voor onderwijs

Datum: woensdag 24 mei 2023

Tijd: inloop: 15.30 uur, start 16.00 uur, einde 20.00 uur 

Locatie: volgt, ergens in het midden van het land

Kosten: €25 euro voor onkosten en diner. Om het voor de kinderen, jongeren en jong-volwassenen mogelijk te maken deel te nemen, zijn zij onze gast.

De Systemische Werkplaats Onderwijs is een plek van rijk halen en rijk brengen, van samen onderzoeken en inspiratie opdoen. We nodigen deelnemers uit hun situatie in te brengen en stellen deze op om een volgende stap te ontdekken of te ontdekken wat de situatie te vertellen heeft. En we ontdekken hoe deze inzichten voeding kunnen zijn voor mensen werkzaam in het onderwijsveld.

Van harte welkom! Ben je benieuwd naar wat systemisch kijken naar onderwijsvraagstukken oplevert? Of wil je (opnieuw) de kracht en rijkdom ervaren van systemisch kijken naar het onderwijs? Meld je dan hier aan, graag vóór 22 mei in verband met het regelen van het diner.

Achtergrond
Systemisch werken is een krachtige manier van kijken naar vraagstukken in het onderwijs. In korte tijd wordt zichtbaar wat er in de onderstroom speelt, wat ruimte geeft aan transformatie en duurzame verandering.

De Systemische Werkplaats Onderwijs is een ontmoetingsplek voor mensen die:

  • vanuit hun betrokkenheid bij het onderwijs in Nederland
  • vanuit de wens hun persoonlijk leiderschap te vergroten om zo positief verschil te maken
  • op een systemische manier samen willen onderzoeken wat er zich aandient in de onderwijspraktijk.

Benieuwd naar de inzichten uit voorgaande Werkplaatsen? Op de homepagina vind je de verslagen die zijn geschreven.

We kijken ernaar uit je (weer) te zien!
Hartelijke groet, Sander Galjaard, Femmy Wolthuis, Corinne Jongeneelen en Tjoerd Zwije

» Meld je aan voor de Werkplaats op 24 mei 2023. Van harte welkom!