nov 032019
 

Schilderij: Liesbeth Overdijk, www.vedicart4u.nl

Welkom bij de Systemische Werkplaats Onderwijs op 5 februari 2020, die in het teken staat van “Kinderopvang en onderwijs inrichten vanuit de ontwikkeling van het kind”. 

Als je kijkt vanuit het perspectief van de ontwikkeling van het kind en uitgaat van een doorgaande leerlijn, wat betekent dat voor de manier waarop je een Integraal Kindcentrum inricht? Dan gaat het over ontschotten van onderwijs, opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. Dus over breder kijken naar de ontwikkeling van kinderen en de onderlinge samenwerking tussen betrokken professionals. Dit raakt bijvoorbeeld ook aan het vormgeven van passend onderwijs en de overgang van PO naar VO.

Ontdek en leer met ons mee op 5 februari. We gaan aan de slag met vragen uit het veld. Van harte welkom! Ben je benieuwd naar wat systemisch kijken naar onderwijsvraagstukken oplevert? Of wil je (opnieuw) de kracht en rijkdom ervaren van systemisch kijken naar het onderwijs? Meld je dan hier aan, graag vóór 3 februari in verband met de catering.

Mocht je zelf ook een vraag hebben om in te brengen, laat het ons dan weten. Je kunt als deelnemer een vraag inbrengen die voortkomt uit je rol als professional of als ouder in het onderwijs. We onderzoeken ook in hoeverre de individuele vraag iets representeert wat er in het onderwijsveld speelt, zodat individueel leren collectief leren kan worden.

Voor wie: alle professionals werkzaam in of voor het onderwijs, ouders, systemisch werkers en andere betrokkenen met hart voor onderwijs

Datum: 5 februari 2020

Tijd: inloop vanaf 15.30 uur, start om 16.00 tot 20.30 uur

Locatie: EBS De Parel, Zuiderkruis 4, 3813 VA Amersfoort

Kosten: € 20,- (voor huur locatie en warme maaltijd)

Achtergrond
Systemisch werken is een krachtige manier van kijken naar vraagstukken in het onderwijs. In korte tijd wordt zichtbaar wat er in de onderstroom speelt, wat ruimte geeft aan transformatie en duurzame verandering.

De Systemische Werkplaats Onderwijs is een ontmoetingsplek voor mensen die:

  • vanuit hun betrokkenheid bij het onderwijs in Nederland
  • vanuit de wens hun persoonlijk leiderschap te vergroten om zo positief verschil te maken
  • op een systemische manier samen willen onderzoeken wat er zich aandient in de onderwijspraktijk.

We kijken ernaar uit je (weer) te zien!
Hartelijke groet, Sander Galjaard en Femmy Wolthuis

» Meld je aan voor de Werkplaats op 5 februari. Van harte welkom!

Nieuwsgierig naar de inzichten uit voorgaande werkplaatsen? Zie onze blogs

Sorry, het reactieformulier is momenteel gesloten.