Systemische Werkplaats Onderwijs

Systemische Werkplaats Onderwijs
De werkplaats is een plek om samen systemisch te onderzoeken wat zich aandient in de onderstroom van het onderwijs en/of te experimenteren met welke toekomst zich aandient in het onderwijs.
Leerkrachten, schooldirecteuren, schoolbestuurders en systemisch werkers met hart voor onderwijs zijn van harte welkom om samen te ontdekken en experimenteren. Mocht je een vraag willen inbrengen, laat het ons weten.

Data: 22 november 2023, 31 januari 2024 en 10 april 2024
Locatie: wordt nader bekend gemaakt, centraal in het land
Inloop: 15.30 uur, start om 16.00 tot 20.00 uur
Kosten: €30,- voor zaalhuur en diner

» Meld je aan en lees hier over onze bevindingen.

Achtergrond
Het begint in 2011, wanneer Sander een start maakt met zijn reis om te ontdekken hoe het systemisch werken en het onderwijs meer bij elkaar kunnen worden gebracht. Werken vanuit nieuwsgierigheid, in het primaire proces, met de leerling/het kind vol in beeld.

De reis maakt elke keer een tussenstop bij de Systemische Werkplaats om samen met collega’s te
ervaren en verkennen. De werkplaats wordt in eerste instantie vorm gegeven door Sander en Babette Meijer. Eind 2013 ontmoeten wij, Sander en Femmy, elkaar en zijn we een systemische onderzoek gestart.

De Systemische Werkplaats Onderwijs (SWO) was een plek om naar de centrale vraag te kijken “Hoe krijgen we in het onderwijs meer verbinding met de kinderen? Deze vraag kwam naar voren naar aanleiding van een opstelling die Sander Galjaard deed met Bert Hellinger in 2011.
We hebben in het najaar van 2022 gevoeld dat de energie niet langer stroomde en zijn gestopt met de Systemische Werkplaats Onderwijs die op deze vraag is gebouwd. En hebben een tijd in het niet-weten verkeerd over hoe nu verder. Daar komt steeds meer duidelijkheid over en hierin nemen we jullie graag mee.

Web of life – Michael Cranford

Er is een nieuwe vraag opgekomen die we de komende tijd graag systemisch onderzoeken met mensen die op de vraag resoneren: “Hoe ziet het onderwijs eruit als we als uitgangspunt nemen dat we als mensen verbonden zijn met al het leven om ons heen? Concreet vertaald naar het onderwijs: hoe kan de school een vitaal ecosysteem zijn en daarmee bijdragen aan het vormen van een nieuw verhaal over onderwijs?”

We laten ons daarbij inspireren door het gedachtengoed van Otto Scharmer. Hij wijst op de drie vormen van afgescheiden zijn die ten grondslag liggen aan de huidige crises in onze mondiale samenleving: de afscheiding van ik – natuur, ik – de ander en ik – Zelf. Het nodigt ons uit achter de symptomen te kijken en de kwaliteit van de relatie met de natuur, de ander en ons Zelf te herstellen en te versterken. Hoe we dat kunnen doen en hoe we dat samen met de volgende generaties kunnen doen, is onze eigen zoektocht, die we in de Systemische Werkplaats Onderwijs graag met andere mensen willen verbinden. We nodigen daarbij expliciet kinderen en jongeren uit om mee te doen en hun vragen met ons te onderzoeken.

Wat ook verandert, is het team dat deze Systemische Werkplaats Onderwijs mogelijk maakt. Naast Sander Galjaard en Femmy Wolthuis zullen in ieder geval ook onze collega’s bij In Mundo, Corinne Jongeneelen en Tjoerd Zwije, de SWO dragen. Voel je je geroepen om hier met ons bedding voor te maken, dan horen we dat graag. Daarbij ontdekken we graag samen welke verschillende rollen er ontstaan in het team en wie deze plekken gaan vervullen.

Voel je je geroepen door het thema, de systemische benadering of ben je gewoon nieuwsgierig? We nodigen je van harte uit om deel te nemen! Meld je aan via deze link.

Contact met het veld
Onze waarnemingen delen we in de blogs die we schrijven. En we brengen de waarnemingen terug het veld van onderwijs in door in gesprek te zijn met diverse mensen en organisaties.