Systemische Werkplaats Onderwijs

Systemische Werkplaats Onderwijs
De werkplaats is een plek om samen systemisch te onderzoeken wat zich aandient in de onderstroom van het onderwijs en/of te experimenteren met welke toekomst zich aandient in het onderwijs.
Leerkrachten, schooldirecteuren, schoolbestuurders en systemisch werkers met hart voor onderwijs zijn van harte welkom om samen te ontdekken en experimenteren. Mocht je een vraag willen inbrengen, laat het ons weten.

Data: 9 november 2022, 15 februari 2023, 7 juni 2023
Locatie: wordt nader bekend gemaakt, centraal in het land
Inloop: 15.30 uur, start om 16.00 tot 20.30 uur
Kosten: €20,-

» Meld je aan en lees hier over onze bevindingen.

Achtergrond
Het begint in 2011, wanneer Sander een start maakt met zijn reis om te ontdekken hoe het systemisch werken en het onderwijs meer bij elkaar kunnen worden gebracht. Werken vanuit nieuwsgierigheid, in het primaire proces, met de leerling/het kind vol in beeld.

De reis maakt elke keer een tussenstop bij de Systemische Werkplaats om samen met collega’s te
ervaren en verkennen. De werkplaats wordt in eerste instantie vorm gegeven door Sander en Babette Meijer. Eind 2013 ontmoeten wij, Sander en Femmy, elkaar en zijn we een systemische onderzoek gestart. We hebben gevoeld, ervaren, gewerkt, inzichten opgedaan, andere systemisch werkers ontmoet, met theory U gewerkt enz. Uiteindelijk kwam bij ons het inzicht, dat we graag meer aan de slag willen met de toekomst van ons onderwijs. Welke toekomst wil zich ontvouwen? Welke doorkijkjes krijgen we al? En ook, wat speelt zich af in de onderstroom van het onderwijs? Theory U

Tijdens de Systemisch Werkplaats onderzoeken we vragen die dit thema raken. Ze worden ingebracht door mensen die werkzaam zijn in het onderwijs. Of de thema’s ontstaan uit eerdere werkplaatsen en eigen waarnemingen in contact met het onderwijs. Daarbij werken we systemisch en zakken elke keer (ook voor onszelf) de U theory. We doen dit graag samen met jou.  Wij zijn nieuwsgierig naar jullie (systemische) waarnemingen in het veld, naar vertraagde tijd met jullie, naar stilstaan, waarnemen etc.

Contact met het veld
Onze waarnemingen delen we in de blogs die we schrijven. En we brengen de waarnemingen terug het veld van onderwijs in door in gesprek te zijn met diverse mensen en organisaties. Onder anderen met de volgende organisaties is tot nu toe contact:

  • ECL Foundation – systemisch werken met scholen in onder anderen Engeland en Zuid Afrika, tevens onderzoek naar systemisch werken in het onderwijs
  • NIVOZ (o.a. van de website hetkind.org)
  • PO-Raad
  • bestuurders van stichtingen in het primair en voortgezet onderwijs, zowel individueel als in een leergemeenschap
  • schooldirecteuren, leerkrachten/docenten en IB-ers, zowel individueel als in leergemeenschappen